Servei Electric D´Automoció

Acondicionament de camions - Tallers mobils

Una de les utilitats més comunes dels grups electrògens és generar electricitat en llocs on no hi ha subministrament, generalment zones apartades o molt poc habitades, amb poques infraestructures.

També ens ho sol·liciten en locals de pública concurrència (hospitals, fàbriques, etc.), que a falta d’energia elèctrica de xarxa, necessiten una font alternativa per proveir-se.

Grups electrògens i Bombes d’aigua

Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO
Grups electrògens SDMO

Marques

SDMO