Servei Electric D´Automoció

Acondicionament de camions - Tallers mobils

Realitzem revisions per a vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses, que inclouen:

– Revisió d’estanqueïtat de la cisterna

– Inspecció de l’estat interior i exterior

– Proves de pressió hidràulica a la cisterna

– Gestió de certificats i documentació

Un bon manteniment redueix els costos en cas d’averia i li assegura les cobertures de la seva assegurança.