Servei Electric D´Automoció

Acondicionament de camions - Tallers mobils

Venda i reparació de grues de càrrega per instal·lar sobre camió o en pick up, per realitzar els treballs més durs.

Les grues serveixen per moure càrregues pesades de tot tipus de material, principalment per a construcció i jardineria, i també s’instal·len en camions per al rescat de vehicles.

Les plataformes elevadores de càrrega són de gran ajuda per als conductors dels camions per pujar i baixar la càrrega, van muntades a la part posterior del camió, poden ser abatibles, retràctils i de columnes, amb una capacitat d’elevació que va de 500 kg fins a 4.000 Kg.

Col·laborem amb els principals fabricants.

Grues i Plataformes

Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes
Grues i Plataformes

Serveis

  • Venda de grues i plataformes
  • Instal·lació al vehicle
  • Manteniment i reparació